Medische keuring visum / expats

MEDISCHE KEURINGEN VISUM/ EXPATS AMSTERDAM

Wanneer is deze keuring nodig?

Soms is voor een langer verblijf in het buitenland een medische keuring nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een langer verblijf in het buitenland vanwege woon, werk of studie. Ook kan een medische keuring van u gevraagd worden als u als expat in Nederland komt wonen of werken. 

Een aanvragend instituut (bijvoorbeeld bedrijf, universiteit, ambassade) vraagt u dan om een arts voor een medische keuring te bezoeken. U krijgt van de aanvrager altijd de formulieren mee die ingevuld dienen te worden door de arts. Of de strekking van de medische keuring en waarom deze nodig is.

Voor sommige landen is bij het aanvragen van een visum een medisch onderzoek een verplicht onderdeel. Voorbeelden van deze landen zijn: Zuid-Afrika, Saoedi Arabië, Bahrain, Singapore, Verenigde Staten, China, Taiwan en Japan. Deze landen hebben een vooraf opgesteld medisch rapport welke ingevuld dient te worden door een arts.

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

medische keuring visum expats amsterdam
visum keuring amsterdam

Wat gebeurt er tijdens de keuring?

De arts zal u vragen stellen over uw gezondheid. Verder verschilt het per type keuring welk onderzoek wordt gevraagd door het aanvragend instituut. Dit kan bestaan uit een bloeddrukmeting, meting van lengte en gewicht en een lichamelijk onderzoek. Ook kan het onderzoek worden uitgebreid met bepaalde functietesten (ECG, audiogram, visustesten etc.) en een (uitgebreid) laboratoriumonderzoek van bloed, urine en/of ontlasting.

Wat neem ik mee naar de keuring?

  • De formulieren die aanvrager (instituut, ambassade, bedrijf) aan u heeft meegegeven. 
  • Ochtendurine, of een volle blaas. De urine dient midstream te zijn, d.w.z. het middelste gedeelte van de urinestroom. Om eventuele verontreinigingen de metingen niet te laten beïnvloeden.
  • Indien er specifiek een nuchtere bloedbepaling nodig is, dan dient u nuchter te zijn bij het bloedprikken. D.w.z. minimaal 8 tot 12 uur vooraf niet eten, een klein beetje water drinken en eventueel medicatie is wel mogelijk. 
  • Paspoort.
  • Eventueel medicatie of een medicatieoverzicht
  • Eventueel oogcorrectie (lenzen of bril)

Hoe lang duurt een medische keuring buitenland werk/studie?

Het consult is per type keuring verschillend en duurt tussen de 20 en 60 minuten. Wanneer ook een laboratoriumonderzoek noodzakelijk is dan is de uitslag doorgaans binnen enkele werkdagen bekend. 

Neem altijd eerst vooraf contact op. De medische keuring is voor ieder bedrijf, land of visum inhoudelijk verschillend.