Verzekeringskeuring

Verzekeringskeuring AMSTERDAM

Wat is een verzekeringskeuring?

Bij het afsluiten van bijvoorbeeld een levensverzekering , arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensverzekering of afsluiten van een hypotheek vult u een gezondheidsverklaring in. Soms wil de verzekeringsmaatschappij of hypotheekverstrekker meer inzicht krijgen in uw gezondheidssituatie. Door middel van een medische keuring kan de verzekeringsmaatschappij of hypotheekverstrekker inschatten of en zo ja tegen welke voorwaarden uw verzekeringsaanvraag geaccepteerd wordt.

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

verzekeringskeuring amsterdam
verzekeringskeuring

Welke onderzoeken vinden er plaats tijdens een verzekeringskeuring?

Er zijn verschillende typen verzekeringskeuringen. De keuringen verschillen inhoudelijk qua uitgebreidheid. De verzekeringskeuringen zijn vaak te verdelen in drie soorten.

  • Huisartsenkeuring (standaard verzekeringskeuring): bij deze keuring stelt de arts vragen en wordt meestal een lichamelijk onderzoek uitgevoerd van in ieder geval hart, longen en buik. Daarnaast zal bijvoorbeeld de bloeddruk, lengte en gewicht worden opgenomen. Soms is urine- en/of bloedonderzoek nodig. 
  • Internistenkeuring: bij deze keuring zijn er naast bovengenoemde onderzoeken ook meer aanvullende testen nodig. Zo is het bloedonderzoek vaak uitgebreider, of wordt een ECG (‘hartfilmpje’) of audiogram (gehoortest) gemaakt. Soms is het nodig om een ergometrie (‘inspanningstest’) uit te voeren, of een röntgenfoto te laten verrichten van hart/longen.
  • Gericht klein onderzoek: bij dit onderzoek heeft de verzekeringsmaatschappij een of een aantal gerichte vragen over uw gezondheid met daarbij passend onderzoek. Dit is meestal op basis van de door u ingevulde vragenlijst/gezondheidsverklaring. Tijdens het onderzoek zal de arts zich alleen focussen op dergelijke punten om zo een antwoord  hierop te formuleren.

Wat neem ik mee naar de keuring?

  • De formulieren die voor de verzekeringsmaatschappij dienen te worden ingevuld.
  • Ochtendurine, of een volle blaas.
  • Identiteitsbewijs of paspoort.
  • Eventueel medicatie of een medicatieoverzicht.
  • Eventueel oogcorrectie (lenzen of bril).

Wat is de prijs van een verzekeringskeuring en wie betaalt de medische keuring?

De kosten van de verzekeringskeuring zijn variabel. Dit komt omdat een verzekeringskeuring maatwerk is. Ieder onderzoek is qua inhoud en uitgebreidheid (van gevraagde onderzoeken) verschillend. U kunt daarom het beste via de e-mail eerst contact opnemen. Om zo de nodige voorbereiding te treffen en een prijsindicatie te ontvangen. In veel gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij vaak de medische keuring. Vraag dit van tevoren na.

Wat gebeurt er na de keuring?

Nadat alle vragen zijn beantwoord en de onderzoeken zijn uitgevoerd zal in veel gevallen nog analyse van het bloed- of urine in het laboratorium plaatsvinden. Afhankelijk van de uitgebreidheid van deze testen zal het een aantal werkdagen duren voordat de uitslag binnen is. Wanneer de uitslagen binnen zijn zal dit samen met het reeds ingevulde formulier worden verzonden naar de verzekeringsmaatschappij.