Travel clinic

REIZIGERSADVIES AMSTERDAM

Gezond en goed geïnformeerd op reis

We reizen steeds meer en verre reizen zijn in deze tijd geen uitzondering. In veel landen buiten Europa gelden echter meer gezondheidsrisico’s dan we in Nederland gewend zijn. Bijvoorbeeld slechte hygiëne, een ander klimaat en het voorkomen van allerlei andere diersoorten en ziekteverwekkers vormen soms een gezondheidsrisico. Zo zijn er diverse tropische ziekten (bijvoorbeeld malaria) die tot op de dag van vandaag een groot risico vormen voor de gezondheid.

Vragen over uw reisbestemming?

Is vaccinatie of medicatie nodig op uw vakantiebesteming? Lees het op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

reizigersadvies amsterdam
travel clinic amsterdam

Bewust zijn van mogelijke gezondheidsrisico's

Het is belangrijk om onszelf van mogelijke gezondheidsrisico’s bewust te zijn als we op reis gaan. Hiervoor is reizigersadvisering bedoeld. Voor een aantal veel voorkomende infectieziekten is het ook mogelijk om door middel van een vaccinatie (inenting) extra beschermd te zijn. Verder is het belangrijk om beschermingsmaatregelen te nemen en bepaalde leefregels in acht te nemen als we op bezoek zijn in het buitenland. Omdat per land de gezondheidsrisico’s anders zijn, is het belangrijk om systematisch de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en de ontwikkelingen hiervan te volgen.

In Nederland heeft het landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering (LCR) hier een leidende en sturende rol in. Deze instantie bestaat uit (medisch) experts die alle relevante gezondheidsrisico’s in een land kennen en bijhouden en hiervoor een gepast gezondheidsadvies en protocol uitbrengt.

Wat is reizigersadvisering?

Tijdens een consult reizigersadvisering wordt met u besproken welke gezondheidsrisico’s in een land gelden. Een reizigersadvies is een persoonlijk medisch advies. Het is namelijk geheel afgestemd op uw eigen situatie. En dat hangt ook samen met uw eigen medische situatie en uw medische voorgeschiedenis. Tijdens het consult wordt samen met u besproken welke vaccinaties worden aanbevolen voor uw reis. Daarnaast worden reizigersadviezen gegeven en indien nodig wordt medicatie voorgeschreven voor op reis.

Welke vaccinaties of medicatie heb ik nodig op reis?

In diverse landen worden ook reizigersvaccinaties aanbevolen. Het advies is verschillend per land en ontwikkelt zich voortdurend. Voor een beknopt overzicht van aangeraden vaccinaties per land verwijzen wij naar de website van het LCR.

Het verschilt per vaccin hoeveel herhalingen nodig zijn om een langdurige bescherming te geven. Zo is een hepatitis A vaccin na een eerste enting 1 jaar beschermend. Maar na de tweede inenting die minimaal een half jaar later toegediend is, wordt deze bescherming 30 jaar. Er zijn ook vaccinaties die – dit geldt niet voor mensen met een verminderd immuunsysteem – na een eerste enting voor het leven een bescherming geven. Aangenomen mag worden dat dit voor de levende vaccins bof/mazelen/rode hond (BMR) en gele koorts geldt.

Er zijn ook relevante infectieziekten in het buitenland waarvoor (nog) geen vaccin is ontwikkeld. Een advies over de belangrijkste infectieziekten die in een land aanwezig zijn worden met u besproken.

Daarnaast is het soms aangewezen om preventief medicatie in te nemen of als noodbehandeling op reis meeneemt, in het geval u in een malaria land verblijft. Tevens kan medicatie worden voorgeschreven als u op aanzienlijke hoogte reist en verblijft (>3000 meter). In speciale gevallen wordt op indicatie ook een antibioticum kuur meegegeven op reis.

Zoals eerder ook benoemd: een reizigersconsult is maatwerk en een individueel advies. Dit hangt samen met uw reisplannen, uw medische voorgeschiedenis en de huidige ontwikkelingen van infectieziekten uw land van bestemming.

Is het verplicht om te vaccineren voordat ik op reis ga?

Meestal is het niet verplicht om te vaccineren, echter wordt het in veel gevallen wel sterk aanbevolen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er recent een grote uitbraak is geweest van hepatitis A in een land waar u naar toe reist. Dit zou een goede indicatie zijn om een vaccinatie die beschermd tegen hepatitis A te nemen. Naast dit voorbeeld zijn er ook veel andere reële gezondheidsrisico’s op reis waarvoor een reizigersvaccinatie aanbevolen kan worden.

Tevens zijn er een aantal situaties waarbij een vaccin verplicht is gesteld. De verplichting wordt dan opgelegd door het land waar u naartoe wil reizen. Zo zijn er een aantal landen in Zuid-Amerika of Afrika waar een gele koorts vaccinatie verplicht is om het land binnen te komen. Bij de douane wordt dan ook gecontroleerd of u in het bezit bent van de juiste vaccinatie.

Een ander voorbeeld is het willen meedoen aan de Hadj (pelgrimstocht naar Mekka) in Saudi-Arabië. Hiervoor dient u verplicht te zijn gevaccineerd voor een aantal ziekteverwekkers.

Wat moet ik meenemen naar het consult?

Voor het consult is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van een aantal zaken van u. We verzoeken u door te geven waar u heen wenst te reizen, wanneer u gaat vertrekken en hoe lang u op reis gaat. Daarnaast zijn er een aantal medische vragen over uw gezondheid. Het is belangrijk om uw medische situatie voor het consult voor te bereiden. De arts zal in overleg met u een of meerdere vaccinaties toedienen of bijvoorbeeld medicatie voorschrijven. Soms wordt een gezondheidsadvies of vaccinatie aangepast of vanwege een medische reden afgezien van vaccinatie (zoals bijvoorbeeld allergie).

Daarnaast is het ook relevant om uw eigen vaccinatiehistorie bij de hand te hebben. Bijvoorbeeld een oud reizigerspaspoort of een oud vaccinatiebewijs/boekje van het RijksvaccinatieProgramma (RvP) op kinderleeftijd. Zo kan het vaccinatieadvies veranderen.

Voorafgaand aan het consult sturen we u een formulier toe met vragen over u, uw toekomstige reis en uw medische situatie. In de bevestiging van uw afspraak ontvangt u een link naar een vragenformulier. We verzoeken u deze in te vullen, zodat de arts het reizigersconsult kan voorbereiden.

Wordt reizigersadvisering vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Bij veel verzekeraars is een consult reizigersadvisering opgenomen in de polis. Zo is het vaak mogelijk om het consult gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Let op: uw consult wordt alleen vergoed indien u zich laat adviseren bij een LCR-geregistreerde instantie die reizigersvaccinatie en advisering aanbiedt. Van den Dolder Medical Services is een LCR-geregistreerd gele koorts centrum. Zodoende komt u consult in aanmerking voor vergoeding bij uw verzekeraar. Bekijk altijd eerst de voorwaarden van uw verzekeraar voor vergoeding.

Voor welke vaccinaties kan ik terecht en wat zijn de kosten?

U kunt bij ons terecht voor de meeste reizigersvaccinaties. Van den Dolder Medical Services is een gele koorts geregistreerd centrum; u kunt dus ook terecht voor de gele koorts vaccinatie. Daarnaast verzorgen wij ook het recept voor medicatie op reis en u kunt ook een officieel vaccinatiepaspoort bij ons aanschaffen. Voor de kosten per vaccinatie en consultkosten verwijzen we naar de pagina tarieven.

Wanneer is het verstandig om een vaccinatie te halen voordat ik op reis ga?

Voor sommige vaccinaties is het verstandig om al ruim voordat de reis begint deze te halen. Dit heeft onder andere te maken met de werking van ons immuunsysteem. Nadat een vaccinatie wordt toegediend gaat het immuunsysteem aan de slag. Na een aantal weken is de immuunrespons optimaal. Dat betekent dat er vanaf dat moment voldoende antilichamen en geheugencellen zijn aangemaakt en zo de optimale bescherming tegen de ziekteverwekker te bieden. Daarnaast is van belang welke soort vaccinatie u krijgt toegediend. Sommige vaccinaties zijn al na 1 prik levenslang beschermend, anderen pas na meerdere prikken langdurig (zoals hepatitis A en B). Na een zogenaamde ‘boosterinjectie’ krijgt het immuunsysteem een opfrisser waardoor de bescherming na het vaccin tegen de ziekteverwekker zal toenemen.

Echter, in de praktijk komen mensen ook vaak pas op het laatste moment erachter nog reisvaccinaties nodig te hebben. Het advies is dan om in ieder geval beter te laat te zijn met vaccineren dan het niet te doen. Indien mogelijk probeer dan bij voorkeurminimaal 4 tot 6 weken voor vertrek de aanbevolen vaccinaties voor uw reis te halen. Zo werkt het vaccin optimaal beschermend. Wanneer een tweede vaccinatie in de serie nodig is, dan kan dat vaak nog mooi voordat u op reis gaat.

Hoeveel vaccinaties zijn er nodig om optimaal beschermd te zijn?

Dit hangt af van het type vaccin en van uw persoonlijke medische situatie. Indien er kan worden uitgegaan van een normaal werkend immuunsysteem dan kan het onderstaande schema worden aangehouden. De eerste vaccinatie wordt op ‘dag 0’ gegeven. Vanaf dat moment wordt ook geteld hoeveel tijd minimaal tussen de eerste en de tweede vaccinatie dient te zitten.

 

Type vaccinatie Eerste vaccinatie Tweede of derde vaccinatie  Bescherming
Hepatitis A volwassene dag 0 na 6 maanden na eerste prik: 1 jaar
na tweede prik: 30 jaar
Hepatitis B volwassene dag 0 na 1 maand en na 6 maanden

na 3 prikken: volledige bescherming en in principe levenslang.

 

Hepatitis A kinderen dag 0 na 6 maanden  na eerste prik: 1 jaar
na tweede prik: 30 jaar
Hepatitis B kinderen dag 0 na 6 maanden na 2 prikken levenslang
DTP indien gevaccineerd:
meeste mensen na 1950 geboren in Westers land zijn hiervoor gevaccineerd op kinderleeftijd
na 18e levensjaar na een boosterprik vanaf 18e levensjaar en geboren na 1950: 10 jaar 
indien niet gevaccineerd op kinderleeftijd is een serie van 3 nodig op dag 0 na 1 maand en na 6 maanden 10 jaar
Buiktyfus dag 0 geen tweede prik nodig 3 jaar
Gele koorts minimaal 10 dagen voor aanvang reis geen tweede prik nodig levenslang
BofMazelenRodeHond In Nederland is iedereen na 1987 volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd. Indien voor 1987 geboren is de ziekte vaak doorgemaakt geen tweede vaccinatie nodig in principe levenslang.
Hepatitis A/B combi volwassenen dag 0 na 1 maand en na 6 maand na 3 prikken: 30 jaar voor hepatitis A en in principe levenslang voor hepatitis B 
Hepatitis A/B combi kinderen dag 0 na 6 maand na 2 prikken: 30 jaar voor hepatitis A en in principe levenslang voor hepatitis B.
FMSE (tekenencefalitis) dag 0 tweede prik: na 1-3 maanden
derde prik: na 5-12 maanden
na 2 prikken: 1 jaar
na 3 prikken: 3 jaar
Ixiario (Japanse encefelitis) dag 0  na 1 maand  na 2 prikken: waarschijnlijk 2 jaar
Rabiës dag 0  minimaal na 1 week na 2 prikken: basisbescherming
Meningitis dag 0 (bij voorkeur 10 dagen voor vertrek) geen tweede prik nodig 10 jaar
Pneumokokken Dag 0 geen tweede prik nodig waarschijnlijk 5 jaar

Kan ik een afspraak maken voor een coronavaccinatie?

U kunt bij ons op dit moment nog niet terecht voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Wij richten ons uitsluitend op reizigersgeneeskunde. Benader hiervoor de GGD of uw huisarts (indien uw huisarts ook vaccineert tegen het coronavirus).