Rijbewijskeuringen

RIJBEWIJS KEURINGEN AMSTERDAM

Wanneer is een rijbewijskeuring nodig?

Bij de volgende situaties is een aanvullende medische keuring door een arts nodig:

 • Indien u 1 van de vragen van de gezondheidsverklaring met ‘ja’ heeft beantwoord.
 • Op het moment dat uw rijbewijs verloopt bent u 75 jaar of ouder.
 • Wanneer er iets in uw gezondheidssituatie verandert.
 • Indien u door het CBR wordt benaderd voor een medische keuring voor het rijbewijs, anders dan bovenstaande. 

Stappenplan CBR

Wilt u na uw 75e uw rijbewijs verlengen? Volg het stappenplan op de website van het CBR.

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

rijbewijs keuring amsterdam
medische keuring rijbewijs amsterdam

Welke rijbewijskeuringen zijn er?

Bij Van den Dolder Medical Services kunt u een afspraak maken voor de volgende rijbewijskeuringen:

 • Rijbewijskeuring medisch CBR (A/B/E) : dit is een aanvullende rijbewijskeuring vanwege een medische reden, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, aandoening van de gezichtsscherpte, gebruik van medicatie, of bijvoorbeeld beroerte. Tijdens dit onderzoek zal de arts u vragen stellen en op indicatie, medische metingen uitvoeren of een lichamelijk onderzoek uitvoeren. 
 • Senioren rijbewijskeuring CBR (75 jaar en ouder): wanneer u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs moet worden verlengd zal u standaard medisch worden gekeurd voor het rijbewijs om de 5 jaar. Het CBR hanteert een standaard vragenlijst, waarbij tevens metingen van de bloeddruk, urineonderzoek en metingen van de ogen worden meegenomen. 
 • Verlengen Surinaams Rijbewijs: wanneer u in het bezit bent van een Surinaams Rijbewijs en deze in Nederland wilt verlengen dan dient een keuring door een arts te worden verricht. De arts bepaalt of u medisch rijgeschikt bent en zal de gezondheidsverklaring getekend aan u meegeven ten behoeve van het consulaat generaal van de Republiek Suriname.
 • Beroepschauffeurs en touringcarchauffeurs (C/D/E): hiervoor kunt u het beste een afspraak inplannen bij onze partners: Certus Arbo (Amsterdam), Arbo Advies (Lopik).
 • Keuringsrapport door een andere specialist: deze dient door de betreffende specialist te worden uitgevoerd. Wij doen geen keuringen voor psychiaters/oogartsen/neuroloog/cardiologen/longartsen enzovoort.

Wanneer kan ik een afspraak maken voor een keuring?

Voorafgaand aan de rijbewijskeuring, dient u een aantal stappen te doorlopen. Hier volgt een kort stappenplan welke een handvat biedt voor de rijbewijskeuringen van het CBR:

 1. Vraag bij het CBR of uw gemeente een gezondheidsverklaring aan. Vul uw gezondheidsverklaring in en stuur het op naar het CBR. Het CBR zal uw gezondheidsverklaring in behandeling nemen
 2. Wanneer het CBR uw gezondheidsverklaring in behandeling heeft genomen kan u voor een medische keuring naar een keuringsarts worden verwezen. U krijgt van het CBR een verwijsbrief. Let op: voor sommige medische keuringen is een bezoek aan een specialist aangewezen, het CBR zal u hierover communiceren.
 3. Wanneer u het keuringsverslag van het CBR heeft dan heeft u ook een persoonlijke zorgdomein (ZD) code ontvangen. Met deze code kan de arts direct, digitaal en veilig de keuring met zorgdomein versturen naar het CBR.
 4. Wanneer u de ZD code heeft ontvangen kunt u een afspraak maken bij Van den Dolder Medical Services voor een rijbewijskeuring medisch, of een rijbewijskeuring 75 jaar en ouder.

Let op: Van den Dolder Medical Services is aangesloten bij zorgdomein. Zo kan de rijbewijskeuring voor het CBR met behulp van een ZD-code digitaal rechtstreeks en veilig verzonden worden naar het CBR.

Wat is een ZD-code?

Het ZD-nummer is een unieke code die gekoppeld is aan het keuringsformulier van het CBR. Met behulp van deze code is het mogelijk om via zorgdomein (ZD) de keuring digitaal in te vullen en veilig te versturen naar het CBR.

Het ZD-nummer staat afgedrukt op de verwijsbrief.

Door de keuring digitaal op te sturen via zorgdomein is de verwerking sneller, veiliger en meer inzichtelijk.

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt eenvoudig een afspraak maken via de online agenda.

Ook kunt u een mail sturen naar info@medischekeuringen-amsterdam.nl.
Telefonisch kunt u contact opnemen met (020) – 785 27 84.

Wat gebeurt er tijdens een rijbewijskeuring?

Tijdens de medische keuringen worden de volgende zaken verwerkt in een rapport die vervolgens naar het CBR wordt toegestuurd. 

Anamnese, onderzoek van de gezichtsvelden en gezichtssterkte (met en/of zonder correctie), onderzoek van de urine, meting van de bloeddruk en indien geïndiceerd aanvullende metingen zoals bepaling van de concentratie bloed glucose en gericht lichamelijk onderzoek op indicatie.

Hoe zit het met een rijbewijskeuring voor de specialist, bijvoorbeeld de oogarts/cardioloog/neuroloog/psychiater?

Wanneer het CBR u heeft verwezen naar een specialist dan kunnen wij deze keuring niet voor u uitvoeren. Er staat duidelijk in de brief van het CBR vermeldt naar welke specialist u bent verwezen.

Hoelang duurt een medische keuring voor het rijbewijs?

Het consult duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Worden de kosten voor mijn rijbewijskeuring vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Vanuit de basisverzekering worden de kosten niet vergoed. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten wel vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Let op, u dient de kosten eerst zelf te voldoen. Hierna kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Wat neem ik mee naar de keuring?

 • Een geldige identiteitskaart of paspoort.
 • Een potje met ochtendurine of een volle blaas.
 • Alle keuringsformulieren die u van het CBR heeft ontvangen neemt u mee. Hierop staat het ZD-nummer. 
 • Uw bril of lenzen indien u deze heeft. En indien in uw bezit de meest recente oogmeting van een opticien met daarbij de bijbehorende sterkte van de correctie.
 • Indien van toepassing een overzicht van uw medicatie op recept (bijvoorbeeld bloedverdunners, bloeddrukverlagers etc.).

Na het maken van een afspraak, ontvangt u per mail een afspraakbevestiging met verdere uitleg en instructies.

Wat gebeurt er na de keuring?

Wanneer alle gegevens zijn verzameld, wordt het rapport ingevuld en (digitaal) verstuurd via zorgdomein naar het CBR. 

Uw eigen persoonlijke gegevens die u meebrengt neemt u weer mee naar huis. Alles wordt digitaal via zorgdomein in een rapport geïntegreerd en via een beveiligde omgeving verstuurd naar het CBR.

Het CBR bepaalt daarna wat de vervolgstappen zijn. De keurend arts bepaalt dus niet de rijgeschiktheid. Het gaat bij de rijbewijskeuring om het objectief verzamelen en in kaart brengen van eventuele gezondheidsrisico’s. De rijbewijskeuring is conform de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid 2000’ en zal hieraan ook door het CBR worden getoetst.