Particuliere gezondheidschecks

HEALTH CHECK AMSTERDAM

Wat is een preventief gezondheidsonderzoek?

Een preventief gezondheidsonderzoek, ook wel ‘health check’ of ‘gezondheidscheck’ genoemd, is een preventief onderzoek van de algemene gezondheid. Dit onderzoek geeft u een inzicht in uw gezondheid. Een preventief onderzoek wordt met name vaak aangevraagd door relatief gezonde mensen met als doel meer inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid en leefstijl.

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

health check amsterdam
particuliere gezondheids check amsterdam

Wat gebeurt er tijdens een preventief gezondheidsonderzoek?

Tijdens het consult zal de arts eerst een anamnese opnemen waarbij een eventuele medische voorgeschiedenis en actuele gezondheidsklachten in kaart worden gebracht. Daarna worden een aantal metingen en testen uitgevoerd. Afhankelijk van de gewenste uitgebreidheid van de preventieve check.

De basistesten van een gezondheidskeuring zijn:

  • Het verzamelen van biometrie (lengte, gewicht, BMI, buikomtrek).
  • Meting van bloeddruk/pols, screenend lichamelijk onderzoek van hart/longen.
  • Bloed- en urineonderzoek (controle van glucose, cholesterol, nierfunctie en leverfunctie, algemeen bloedbeeld).

De uitslagen van het bloed- en urineonderzoek zijn doorgaans na een aantal werkdagen bekend.

Wanneer alle uitslagen bekend zijn, dan zal een rapportage worden geschreven met eventuele adviezen over uw gezondheid. U ontvangt een persoonlijk gezondheidsrapport per beveiligde email die alleen door u gelezen kan worden.

Wanneer is een preventief gezondheidsonderzoek geschikt?

Gezondheidschecks dienen een preventief doel. Namelijk inzicht geven in de huidige gezondheidstoestand en eventuele risico’s voor uw gezondheid. Met een gezondheidscheck kunnen bepaalde risico’s voor uw gezondheid worden ontdekt. Risico’s voor uw gezondheid kunnen bijvoorbeeld zijn: leefstijl, overgewicht, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol of bloedsuiker, verminderd gehoor of zicht, of een afwijkend hartfilmpje of longfunctie.

Echter is wel belangrijk om te beseffen dat een gezondheidscheck een momentopname is. De uitkomsten van een gezondheidscheck zijn daarom niet bedoeld om een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten. Hiervoor dient u een afspraak te maken bij uw huisarts. 

Welke soorten gezondheidschecks kan ik laten uitvoeren?

Wij bieden verschillende soorten gezondheidsonderzoeken aan:

1) Basis preventief gezondheidsonderzoek
– Consult en anamnese
– Biometrie
– Manuele Bloeddruk- en polsmeting
– Auscultatie van hart- en longen
– Urineonderzoek (glucose, eiwit, ontstekingen, bloed)
– Bloedonderzoek (leverfunctie, nierfunctie, ontstekingswaarde, algemeen bloedbeeld, cholesterol, glucose)
– Opstellen persoonlijke rapportage en adviezen

2) Basis preventief gezondheidsonderzoek met zintuigencheck
– Consult en anamnese
– Biometrie
– Manuele bloeddruk- en polsmeting
– Auscultatie hart- en longen
– Urineonderzoek (glucose, eiwit, ontstekingen, bloed)
– Bloedonderzoek (leverfunctie, nierfunctie, ontstekingswaarde, algemeen bloedbeeld, cholesterol, glucose)
– Visusmeting (gezichtsscherpte)
– Audiometrie (gehoormeting)

3) Basis preventief gezondheidsonderzoek met vitamines en mineralenstatus 
– Consult en anamnese
– Biometrie
– Manuele bloeddruk- en polsmeting
– Auscultatie hart- en longen
– Urineonderzoek (glucose, eiwit, ontstekingen, bloed)
– Bloedonderzoek (leverfunctie, nierfunctie, ontstekingswaarde, algemeen bloedbeeld, cholesterol, glucose)
– Bloedonderzoek vitamines (B1, B2, B6, B12, foliumzuur en vitamine D) en mineralen (natrium, kalium, calcium, chloride, magnesium)
– Opstellen persoonlijke rapportage en adviezen

4) Preventief gezondheidsonderzoek Hart en Vaten 
– Consult en anamnese
– Biometrie
– Manuele bloeddruk- en polsmeting
– Auscultatie van hart- longen en vaten
– ECG (hartfilmpje)
– Urineonderzoek (glucose, eiwit, ontstekingen, bloed)
– Bloedonderzoek gericht op risico’s hart en vaatziekten (cholesterol, LDL en HDL cholesterol, HDL/LDL ratio, triglyceriden, nuchter glucose, nierfunctie, leverfunctie, algemeen bloedbeeld)
– Opstellen persoonlijke rapportage en adviezen

5) Uitgebreid preventief gezondheidsonderzoek met ergometrie/inspanningstest
– Consult en anamnese
– Biometrie
– Manuele bloeddruk- en polsmeting
– Auscultatie van hart, longen
– ECG (hartfilmpje)
– Spirometrie (longfunctietest)
– Ergometrie (inspanningstest met ECG, bloeddrukmeting)
– Urineonderzoek (glucose, eiwit, ontstekingen, bloed)
– Bloedonderzoek gericht op risico’s hart en vaatziekten (cholesterol, LDL en HDL cholesterol, HDL/LDL ratio, triglyceriden, nuchter glucose, nierfunctie, leverfunctie, algemeen bloedbeeld)
– Opstellen persoonlijke rapportage en adviezen

Zijn er nog andere opties voor onderzoeken?

De pakketten die u hierboven aantreft zijn vooraf samengestelde gezondheidschecks. Indien wenselijk is het ook mogelijk om andere soorten biomarkers in het laboratorium te onderzoeken. Neem hiervoor eerst met ons contact op. Dit kunt u het beste per email doen. Adequate voorbereiding en voorlichting vooraf is belangrijk.

Wij voeren géén onderzoek uit naar tumormarkers in het kader van gezondheidschecks (zoals PSA), omdat dit naar onze mening zorg is die bij de huisarts en in de tweede lijns-zorg thuishoort. Het doel van een preventieve gezondheidscheck dient in onze ogen bij te dragen aan het onderzoeken van de gezondheid en niet het verder onderzoek doen naar mogelijke medische aandoeningen en de consequenties die dat met zich meebrengt.