Adoptiekeuring

Adoptiekeuring AMSTERDAM

Wat is een adoptiekeuring?

Onderdeel van een adoptieprocedure is een medische keuring van de ouder(s). In Nederland heeft de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) hier een richtlijn over opgesteld. Adoptiekeuringen die wij uitvoeren zijn conform deze richtlijn.

Een adoptie van een kind is een belangrijke gebeurtenis in het leven van de ouder(s) en het adoptiekind. De gezondheidssituatie van een ouder/ouders dient zorgvuldig in kaart te worden gebracht. Een gezondheidsverklaring voor de ouder(s) dient door een onafhankelijk arts te worden afgegeven, alvorens de adoptieprocedure kan worden hervat.

Op afspraak

Maandag t/m Vrijdag: 09:00-17:00

adoptiekeuring amsterdam
verzekeringskeuring

Wat neem ik mee naar de keuring?

  • Het keuringsformulier van de Raad van de Kinderbescherming, of van een ander instituut of land waar de adoptieprocedure loopt.
  • Identiteitsbewijs.
  • Indien er een relevante medische voorgeschiedenis is graag een uitdraai meenemen van uw huisartsendossier hieromtrent. Deze informatie kunt u na afloop van de keuring zelf meenemen en bewaren wij niet. Bij een relevante medische voorgeschiedenis is het belangrijk om hierover reeds bestaande documentatie te kunnen beoordelen.